ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bütün üretim ve hizmet sektöründe, ürünün/hizmetin ilk aşamasından müşteriye ulaşana kadar geçen her süreçte çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin/hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001:2015 Standardı Çevre Yönetim Sistemi Belgesi , bir şirketin çevresel performansının kontrol altına alınması ve sürekli geliştirilmesi sağlayan uluslararası bir standarttır. 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Ne işe Yarar?

ISO 14001:2015 Standardı Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. ISO 14001:2015 Standardı Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

Çevre yönetimi sistemi sistematik bir yaklaşım olup, üst yönetime sürekli doğru bilgi sağlayarak kısa, orta ve uzun hedeflerin ulaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu amaçla ISO 14001:2015 Standardı Çevre Yönetim Sistemi Belgesi kuruluşlara sağlayacağı fayda şu şekildedir;

a) Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevreyi korur,

b) Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletir,

c) Kuruluşa yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardımcı olur,

d)Kuruluşun Çevresel performansını artırır,

e) Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol altına alınmasını sağlar,

f) ISO 14001:2015 Standardı Çevre Yönetim Sistemi Belgesi kuruluşun pazardaki pozisyonunu güçlendiren çevresel olarak sağlam alternatiflerin sonuçları olabilecek finansal ve operasyonel faydalar sağlar,

g)İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılmasını ve çevre bilincinin artmasını sağlar.

h)Müşterilerde güven duygusunu arttırır.

i) Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.

j) Rekabet gücünü arttırır.

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri Nelerdir?

1.Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.

2.Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.

3.Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.

4.Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.

5.Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.

ISO 14001 Standart Serisinde hangi standartlar var?

TS EN ISO 14000 Serisi Standartları Şunlardır:

* ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu

* ISO 14004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz

* ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler

* ISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz

* ISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar

* ISO 19011 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 14001:2015 Standart Maddeleri Nedir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 10 Maddeden oluşmaktadır.

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Çevre yönetim sistemi

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Çevre politikası

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

6.1.1 Genel

6.1.2 Çevre boyutları

6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri

6.1.4 Planlama faaliyeti

6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama

6.2.1 Çevre amaçları

6.2.2 Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.4.1 Genel

7.4.2 İç iletişim

7.4.3 Dış iletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.1 Genel

9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi

9.2 İç tetkik

9.2.1 Genel

9.2.2 İç tetkik programı

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileşme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır? Başvuru Nasıl Yapılır?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre standart istekleri karşılanmalı ve eksiksiz uygulanıyor olmalıdır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin istemiş olduğu dokümanların hazırlanmış ve çalışanlar tarafından ulaşılabiliyor olması gerekmektedir. tüm bu istek ve şartları yerine getirildikten sonra Akredite olmuş kuruluşlara başvuru yapılarak fiyat tekliflerinin alınmalıdır. Daha sonra uygun belgelendirme kuruluşu ile anlaşılmalı ve denetime girilmelidir. Denetim gerçekleşmesi sonucunda belgelendirme kuruluşu ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standart maddelerinin kuruluşta karşılandığı kanaatine ulaşılırsa belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi düzenlenerek tarafınıza yollanmaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Ücreti Nedir? Fiyatı Nedir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin alınabilmesi için 3 çeşit maliyetten bahsedebiliriz.

1.Maliyet : ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Eğitim Ücreti (İsteğe Bağlı Maliyet)

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesi konusunda tecrübeniz yada eğitimli bir personeliniz yok ise bu konuda danışmanlık ve eğitim hizmeti almanız en doğru olanı olacaktır. bu ücret zorunlu bir ücret olmayıp isterseniz böyle bir hizmeti satınalmak zorunda değilsiniz.

2.Maliyet: ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Yazılım Ücreti (İsteğe Bağlı Maliyet)

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesini eski düzen word, Ecxell formları ile yönetmek çok kullanışlı bir yöntem değildir. bu sebeple ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standart gerekliliklerini karşılamak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Yazılımı satınalarak sistemi kurmanızı öneririz. Bu maliyet ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almanızda zorunlu bir maliyet değildir. Dilerseniz bu hizmeti almayabilirsiniz.

3.Maliyet : ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belge Ücreti (Zorunlu Maliyet)

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini alabilmeniz için akredite olmuş kuruluşlar ile iletişime geçilerek hizmet satınalınması gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu tarafından kuruluşunuzda denetim yapılmalı ve denetim sonucu uygun ise Akredite Belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenerek tarafınıza gönderilir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi için Hangi Dokümanlar Hazırlanmalı?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesi kapsamında hazırlanması gereken dokümanlara e-ticaret bölümümüzden satınalma yaparak ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesi dokümanlarını hazırlayabilirsiniz.

Yorum yaz

Error: Contact form not found.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
Konuşmaya Başla
1
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?