ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin gelecekte yerini alacak olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (OHSAS) için artık ISO standardı haline gelecek olan standarttır.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Standardı OHSAS 18001’i geçersiz kılacaktır, diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonunu her zamankinden daha kolay hale getirecektir; Annex- SL olarak bilinen yapıya uyumluluğu yapılmış olunup ve doğrudan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sürümleri ile uyumlu hale getirilecektir.

ISO 45001 İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAKTIR.

OHSAS 18001 sertifikasına sahipseniz sertifikanın geçerliliğini korumak için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine geçmeniz gerekecektir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine 2017 sonlarında yayınlanması bekleniyor, bu nedenle geçiş planlanması için çok zaman olacaktır. Taslak Standardı İngilizce versiyonunu aşağıdan indirebilirsiniz.

[ddownload id=”891″ button=”black” text=”ISO 45001 ISG Taslak Standardını Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz…”]

ISO 45001 İSG Standart Maddeleri Nelerdir

1.KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER TARİFLER
4 ORGANİZASYON YAPISI
5 LİDERLİK
6 PLANLAMA
7 DESTEK
8 OPERASYON
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
10 İYİLEŞTİRME

ISG yönetim sisteminin amacı: güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla güncellenmektedir.

 

ISO 45001 ZAMAN ÇİZELGESİ

 

İSG Yönetim Sisteminin Getirdiği Avantajlar Nelerdir?

  • Her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
  • ISO 9001 veya ISO 14001 ‘e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman  tasarrufu sağlar.
  • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.
  • iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır ve sürekli iyileştirmeye yönlendirir.
  • Firma imajını güçlendirir.
  • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
  • Kaza maliyetlerini düşürür
  • Davalara ve para cezalarına sebep olabilecek kaza riskini azaltır.

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Kurulması Süreci Nasıl Yapılır

1 – Mevcut İSG Durumunun Tespiti

Öncelikle mevcut işlerle ilgili risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları /kontrolleri ve geçmişte yaşanan iş kazaları, ramak kala olaylar ve mesleki hastalıkları belirlenir.

2 – İSG Yönetim Sistemi İş Planının Belirlenmesi

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir iş planına dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli peryotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3 – İSG Eğitimleri

ISO 45001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi eğitimi önce en önemli olan veya yönetici çalışanlara tanıtılır. Diğer çalışanlara ise seviyelerine, yetki ve sorumluluklarına uygun bir formatta aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış olursunuz.

4 – İSG Yönetim Sisteminin Kurulması

Kuruluş ile ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma ekipleri oluşturmaktır. Bu ekiplerin önderliğinde risk değerlendirme metodu belirlenir ve tolere edilemeyecek durumdaki tehlikeler tespit edilir.Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği açısından risklerini belirleyen bir politika üst yönetim tarafından oluşturulur. Kabul edilemeyecek seviyedeki risklerle ilgili hedef ve bu hedeflere yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanır. Tehlikeleri kontrol altına alacak iş yöntemleri belirlenir. Olabilecek acil durumlar, önlemler ve olması durumunda yapılması gereken faaliyetler belirlenir. Acil durum prosedür ve planları hazırlanır. İSG performans parametreleri tespit edilir.

5 – İSG İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

6–İSG Yönetimin Gözden Geçirmesi

Üst Yönetim İSG yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/ önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

 

Yorum yaz

Error: Contact form not found.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
Konuşmaya Başla
1
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?