YBS-Online Eğitim Yazılımı

İndirim!

YBS-Online Eğitim Yazılımı

 20.000,00 KDV Hariç

Açıklama

1.Online Eğitim Yazılımı Nedir Ne İşe Yarar;

Kurumsal Şirketler, Üniversiteler veya eğitim kurumlarında yetişkin eğitimi konusunda online eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır. Maliyetlerin düşürülmesi, Verimliliğin artırılması ve daha etkin eğitim hizmeti verilmesi için sizde YBS-Online Eğitim Platformunu kurun ve kullanın.

YBS-Online Eğitim Platformu açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinden bir tanesidir. Kullanımının kolay olması, SCORM uyumluluğu, görselliği, açık kaynak kodlu olması, modüler ve geliştirilebilir yapısı nedeniyle hem eğitim kurumlarını hem de insan kaynakları yönetimi ve gelişimi için şirketler tarafından tercih edilmektedir.

2.YBS-Online Eğitim Platformu Bağımsız Olarak Web Temelli Çalışan Bir Uygulamadır.

Yazılım mimarisi itibariyle PHP ve veritabanı olarak MySQL üzerinde çalışmaktadır. Farklı dil destekleri, LDAP yetkilendirme seçenekleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra DimDim açık kaynak kodlu uygulaması modül olarak yapılandırılarak sanal toplantı ve eşzamanlı eğitim sunulabilinecek sanal sınıf ve dersler için çevrimiçi sertifika oluşturabilme imkanı sağlamaktadır.

3.YBS-Online Eğitim Platformu Öğrenme Yönetim Sisteminin Sahip Olduğu

1-Araçlar ve Özellikleri

a.Kullanıcı Sayısı

Online Eğitim Yazılımı Platformunda Kullanıcı sayısı sınırsızdır. Dilediğiniz kadar öğrenciyi sisteme ekleyebilir ve öğretmenler tanımlayabilirsiniz

b.İletişim ve Etkileşim Araçları Forum:

Basit düzeyde bir tartışma platformu ve paylaşım imkanı veren standart bir forum uygulaması mevcuttur. Öğrenciler sadece mesaj gönderebilirler. İzin verilmesi durumuna bağlı olarak konu başlıkları açabilir ve anket oluşturabilirler.

c.Dosya Aktarım İşlemleri:

Öğrenciler, ekli dosya olarak ödev gönderebilir. Öğretmenler, ödevler hakkında yorumda bulunabilir, ödevlere not verebilirler. Yöneticiler her bir ders için ayrı ayrı dizin belirleyebilirler. Öğrenciler, çevrimiçi olarak metin tabanlı ödev gönderebilir ve daha sonra ödevini düzeltme hakkına sahiptir.

d.Kullanıcılar arası site içi mesajlaşma:

Sistem içi e-posta benzeri bir mesajlaşma bulunmaktadır. Eğitmen, öğrenciye, dersi alanlara ve gruba mesaj gönderebilir. Öğrenci, eğitmene, öğrenciye ve gruba mesaj gönderebilir. Eşzamanlı Sohbet: Derse ait metin tabanlı bir sohbet odası mevcuttur. Sistem sohbet odasında bulunanları ve sohbet odasında bulunmayan fakat o anda çevrimiçi olanları gösterebilmektedir. İsteğe bağlı olarak özel oda oluşturmaya izin verir.

e.Çevrimiçi Not tutma / alma:

Öğrenciler, kurs\ ders içeriklerinin olduğu herhangi bir sayfaya kendi kişisel notlarını ekleyebilirler. Ekledikleri notları ders içeriği gibi kullanabilir, çıktısını alabilirler.

f.Duyurular:

Sistem ve ders duyuruları olmak üzere iki başlıkta toplanmaktadır. Sistem duyuruları sistemin ana sayfasından yayınlanırken öğrenci duyuruları öğrenciye ait dersin sayfasında gönderilebilmektedir.

g.Beyaz Tahta Uygulaması:

  1. Parti açık kaynak kodlu DimDim yazılımı ile oluşturulabilmektedir.

h.Video Konferans Desteği:

  1. Parti açık kaynak kodlu DimDim yazılımı ile sağlanabilmektedir.

I.Verimlilik Araçları Yer imleri:

Öğrenciler dersin içindeki herhangi bir öğrenme materyalini yer imi ile işaretleyebilirler. Takvim ve Süreç izleme: Öğretmenler ve öğrenciler ders takvimine tekinlik girebilir ve yayınlayabilirler. Öğrencilerin kayıtlı oldukları dersleri ve yeni mesajlarını listeleyen, sistemdeki genel etkinliklerle derslere özgü etkilikleri gösteren takvimin bulunduğu kişisel bir ana sayfası vardır. Öğrenciler tamamladıkları ödevlerine ait notlarını görebilirler. Öğrencileri, eğitim içeriklerinde yapılan ekleme, çıkartma ve düzeltmelerden haberdar edebilmek için sistem RSS desteği sunmaktadır.

i.Çevrimdışı çalışma / Eşleme:

Öğrenciler, ders içeriklerini çevrimdışı çalışabilecekleri şekilde kişisel bilgisayarlarına indirebilirler. Ders içerikleri yazdırılabilir. Öğretmenler, ödevleri tek bir tıkla kişisel bilgisayarlarına indirebilirler.

j.Yönlendirme / Yardım:

Sistem, sistemin nasıl kullanılacağına dair çevrimiçi dersler içermektedir. Yardım bütün sistem kullanıcıları (öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, teknik destek birimi vs.) tarafından görülebilmektedir. Yardım menüsüne her an ulaşılabilir. Öğrenciler yardım materyali oluşturabilirler. Öğretmenler yardım materyali oluşturabilirler. Yardım kaynakları içinde arama yapılabilir. Öğrenciler her hangi bir araca ait ilgili bağlama uygun yardım materyaline ulaşabilir.

k.Kişiselleştirme:

Sistemde yöneticinin belirli şablonlar bağlamında tasarıma müdahale ve özelleştirme imkânı vardır. Eğitici kendi dersine ait sayfadaki modülleri ve öğrenciler her dersin kendi sayfasındakileri sürükle-bırakla kişiselleştirebilmektedir. Onun dışında sisteme bileşen geliştirerek özel uygulamalar yapmaya izin vermektedir.

l.Ders / Kurs içinde arama:

Arama özelliği çok sınırlıdır. Öğrenciler, sistemde bulunan dersleri arayabilirler. Öğrenciler, bütün ders içeriğinde arama yapamazlar. Öğrenciler, kayıt olmadıkları ders içeriğinde arama yapamazlar. Öğrenciler, forumdaki tartışmalarda arama yapamazlar. Öğrenciler, yazılı, sesli, görüntülü sohbet kayıtlarında arama yapamazlar. Arama sonuçlarında aranan kelimeler vurgulu gösterilmez.

m.İşbirliği araçları Grup çalışması:

Sistem, kendisi otomatik olarak gruplar oluşturabilir. Öğretmen, öğrenci grupları oluşturabilir. Her bir gruba özgü, sınav, test, grup ödevi veya etkiliği verilebilir. Gruplar, çalışmalarını paylaşabilir.

n.Viki (Wiki):

İsteğe bağlı bileşen olarak yüklenerek sağlanabilmektedir.

o.Günlük (Blog):

İsteğe bağlı bileşen olarak yüklenerek sağlanabilmektedir. Her öğrenci, kendine ait günlük oluşturabilir, bu günlüğü düzenleyebilir. Sözlük: Sistemde sözlük uygulaması olmakla birlikte içerikle etkileşimi de bulunmakta ve üzerine gelindiğinde balon içinde açıklama gelmektedir.

p.Sosyal Ağ kurma:

Farklı derslerdeki öğrenciler sohbet odaları ve forumlarla etkileşimde bulunamamaktadır. Etkileşimde bulunabilmeleri için öğrencilerin aynı derste olması gerekmektedir. Öğrenciler, farklı derslerdeki öğrencileri de kapsayacak şekilde sistem içerisinde çevrimiçi çalışma grupları ve kulüpler kuramazlar. Yönetici bütün sistem kullanıcılarına açık bir forum oluşturabilir. Sistem, o anda çevrimiçi olanları gösterebilir ve bireylerin etkileşimine mesajlaşma bazında olanak sağlar.

2.Yönetim araçları

a.Kimlik Doğrulama:

Yönetici, bütün dersler için ziyaretti hesabı oluşturabilir. Merkezi doğrulama (Central Authentication Servis (CAS), LDAP Desteği bulunmaktadır.

b.Yetkilendirme:

Sistem yetki düzeylerine göre roller tanımlanmasına ve rollerin düzenlenmesine izin vermektedir. Yönetici, istediği sayıda kullanıcı tipi belirleyebilir. Öğrenci ve öğretmenler farklı derslerde farklı rollere atanabilir. Öğretmen, ders yönetim yetkilerinden bir kısmını vererek ve görev atayarak bazı öğrencileri derse asistanlık yapması için yetkilendirebilir. Dersler, sadece kayıtlı öğrencilere açılabileceği gibi herkese açılabilir fakat kullanıcılardan eposta hesapları ile oturum açmaları istenebilir.

c.Kayıt:

Öğretmenler, öğrencilerin derse kayıt olmasına izin verir ya da kendi kayıt yapar. Yönetici, öğrencileri topluca bir derse kaydetmek için aktarabilir. Yedekleme: Sadece veri tabanları yedeklenebileceği gibi bütün verilerin yedeklenebilmesi mümkündür.

d.Çoklu dil desteği:

Sistemin, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca başta olmak üzere 37 dil desteği mevcuttur.

3.Ders dağıtım araçları

a.Sınav Soruları:

Sistem, çoktan seçmeli – tek cevaplı, çoktan seçmeli – çok cevaplı, eşleştirme, boşluk doldurma, hesaplama, açık uçlu, makale/kompozisyon, sıralama, karışık cümle, doğru-yanlış, tiplerini desteklemektedir.

b.Sınav Yönetimi:

Sistem, soruların ve sorulara ait seçeneklerin kendi içinde rast gele atayabilir. Öğretmenler, öğrenciler için özdeğerlendirme oluşturabilirler Sınavlara süre ve tekrar sınırlaması konabilir. Öğrencilere geçmiş sınavları tekrarlama olanağı sunabilir. Öğretmenler, sonuçların gösterilip gösterilmemesine, sonucun her bir sorudan sonra veya sınavın sonunda gösterilip gösterilmemesine karar verebilir. Her bir soru için ayrı ayrı geri dönüt hazırlanabilir. Matematik soruları için matematik editörü kullanılabilmektedir. Sınav Hazırlama Kolaylığı: Öğretmenler, soru bankası oluşturabilir. Sorular soru bankasından alınabilir. Tek tek girilmesine gerek kalmaksızın sorular başka bir dosyadan veya soru bankasından havuza transfer edilebilir. Sistem, test analiz verilerini sağlar.

c.Ders Yönetimi:

Öğretmen, ödevleri, etkinlikleri ve duyuruları belirli tarih aralığında geçerli / yayında olmak üzere yayınlayabilir. Öğretmen, ödevleri veya kaynakları gruplara göre özelleştirebilir. Ders materyalleri bir veya birkaç şarta (sınav notu, tarih…) bağlı olarak yayımlanabilir. Dersler için ön şart tanımlanabilir. Bir konuya devam edebilmek için ön şart tanımlanabilir. Örn: bir önceki testi geçmiş olmak gibi…

d.Öğrenci İzleme:

Her bir öğrencinin her bir ders içeriğinde ne kadar süre kaldığı ne sıklıkla ziyaret ettiği izlenebilir. Her bir grubun her bir ders içeriğinde ne kadar süre kaldığı ne sıklıkla ziyaret ettiği izlenebilir. Her bir öğrencinin ders içeriğine, forumlara ve ödevlere erişim sıklığı, tarihleri, süresi ve eriştiği IP numarasına ait raporlar alınabilir. İstatistikler kişi bazında alınabileceği gibi ders bazında alınabilir.

e.Ders Açıklaması:

Her bir ders için ayrı ders planı/izlencesi oluşturulabilir. Bu açıklamalara sistemin ana sayfasından yayınlanabilmektedir. Ayrıca bu bilgiler meta etiketi olarak sistem tarafında kullanılmaktadır.

Sertifika: Her bir ders için öğrencilere elektronik olarak sertifika oluşturulabilmektedir.

f.İçerik Geliştirme Araçları

İçerik Paylaşımı / Yeniden Kullanım: Sisteme SCORM standartlarındaki içerikler aktarılabilmektedir. Aynı şekilde içerikler SCORM paketi olarak alınabilmektedir. Ders malzemeleri bir dersten diğerine aktarılabilmektedir.

Öğretim Tasarımı Araçları: Öğretmen, ders akışını konu, ünite ve ders şeklinde hiyerarşik olarak yapılandırabilir.

g.Donanım / Yazılım

Web Tarayıcısı Uyumluluğu: Sistem tamamen web üzerinden çalışmakta ve Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox Crome gibi web tarayıcılarıyla uyumlu bir şekilde sorunsuz çalışmaktadır.

h.Sistem Uyumluluğu:

PHP ve MySQL desteği olan herhangi bir sunucu sistemi üzerinde rahatlıkla kurulabilmekte ve çalışmaktadır.

4.Sonuç ve Öneriler;

YBS-Online Eğitim Platformu kolay kurulup, rahat yapılandırılabilen bir uygulamadır. Orta ölçekli işletmelerde ve öğretim elemanlarının ders sunumları için ideal bir araç olmakla birlikte eğitim kurumları için organizasyonel düzeyde kurumsal çözümler sunamamaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“YBS-Online Eğitim Yazılımı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşunuza gidebilir…

Error: Contact form not found.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
Konuşmaya Başla
1
Biz Buradayız
YBS-Online Eğitim Yazılımı -50% indirimli ve ₺ 20.000,00 fiyatla hemen alabilirsin. Sana Yardımcı olmak için bekliyoruz.