ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Tanımını kısaca: Verimli hizmet sunmaktır. Verimli çalışmak ve Ürün/Hizmetin güvenilir sonuçlar dayanarak sunulması anlamına gelir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Müşterilerin istek ve beklentilerine üst düzeyde yanıt vermektir. Bütün paydaşlar ihtiyaç ve beklentilerini kartşılamaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Ne işe Yarar ?

a) Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.

b) Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.

c) Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.

d) Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.

e) Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.

f) Ürün/Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlar.

g) Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.

h) Kuruluşun iç iletişimini arttırır.

ı) Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.

i)Müşterilerde güven duygusunu arttırır.

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.

k) Rekabet gücünü arttırır.

TS EN ISO 9000 KYS Standartları Nelerdir?

a) TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar

b) TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-temel Kavramlar, Terimler

c) TS EN ISO 9004:2008 Kalite Yönetim Sistemi Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz

d) TS EN ISO 19011:2012 Kalite Ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Nelerdir?

1.Müşteri odaklılık

2.Liderlik

3.Çalışanların katılımı

4.Süreç yaklaşımı

5.Sistem yaklaşımı

6.Sürekli iyileştirme

7.Verilere dayalı karar verme

8.Paydaş ihtiyaç ve beklentilerini karşılama

ISO 9001:2015 Standart Maddeleri Nedir?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 10 Maddeden oluşmaktadır.

0 Giriş

1 Kapsam :

4. Organizasyonun Kapsamı

 • 4.1. Organizasyon ve Etkileyen Unsurların Anlaşılması
 • 4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
 • 4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri

5. Liderlik

5.1. Liderlik ve Taahhüt

 • 5.1.1. Genel
 • 5.1.2. Müşteri Odaklılık
 • 5.2. Kalite Politikası
 • 5.2.1. Kalite Politikasının Oluşturulması
 • 5.2.2. Kalite Politikasının İletişimi
 • 5.3. Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler

6. Kalite Yönetim Sistemi için Planlama

 • 6.1. Risk ve fırsatları Yönelik Yapılacaklar
 • 6.2. Kalite Hedefleri ve Ulaşmak için Yapılacaklar
 • 6.3. Değişikliklerin Yönetimi

7. Destek

 • 7.1. Kaynaklar
 • 7.1.1 Genel
 • 7.1.2 Çalışanlar
 • 7.1.3 Altyapı
 • 7.1.4 Proseslerin Operasyonu için (Gerekli) Ortam
 • 7.1.5 İzleme ve Ölçüm Kaynakları
 • 7.1.6 Kurumsal Bilgi
 • 7.2. Yetkinlikler
 • 7.3. Farkındalık
 • 7.4. İletişim
 • 7.5. Yazılı Bilgi (Dokümante edilmiş bilgi)
 • 7.5.1 Genel
 • 7.5.2 Oluşturulması ve Güncellenmesi
 • 7.5.3 Yazılı Bilginin Kontrolü

8. Operasyon

 • 8.1. Operasyon Planlama ve Kontrol
 • 8.2. Pazar İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Müşteri ile Etkileşim
 • 8.2.1. Müşteri ile İletişim
 • 8.2.2 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Belirlenmesi
 • 8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi
 • 8.2.4 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Değiştirilmesi
 • 8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • 8.3.1 Genel
 • 8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
 • 8.3.3 Tasarım ve Geliştirmenin Girdileri
 • 8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü
 • 8.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Çıktıları
 • 8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri
 • 8.4. Dış Proses, Ürün ve Hizmetlerin Teminin Kontrolü
 • 8.4.1. Genel
 • 8.4.2. Kontrolün tip ve kapsamı
 • 8.4.3 Dış Sağlayıcılar için Bilgiler
 • 8.5. Ürün ve Hizmetlerin Sağlanması
 • 8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü
 • 8.5.2 Tarımlama ve İzlenebilirlik
 • 8.5.3 Müşterilere ve Dış Sağlayıcılara Ait Mülkler
 • 8.5.4 Muhafaza
 • 8.5.5 Sevkiyat Sonrası Hizmetler
 • 8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
 • 8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılmas
 • 8.7. Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

9. Performans Değerlendirme

 • 9.1. İzleme, Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme
 • 9.1.1 Genel
 • 9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
 • 9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
 • 9.2 İç Tetkik
 • 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • 9.3.1 Genel
 • 9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri
 • 9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları

10. İyileştirme

 • 10.1. Genel
 • 10.2. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
 • 10.3. Sürekli İyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır? Başvuru Nasıl Yapılır?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre standart istekleri karşılanmalı ve eksiksiz uygulanıyor olmalıdır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin istemiş olduğu dokümanların hazırlanmış ve çalışanlar tarafından ulaşılabiliyor olması gerekmektedir. tüm bu istek ve şartları yerine getirildikten sonra Akredite olmuş kuruluşlara başvuru yapılarak fiyat tekliflerinin alınmalıdır. Daha sonra uygun belgelendirme kuruluşu ile anlaşılmalı ve denetime girilmelidir. Denetim gerçekleşmesi sonucunda belgelendirme kuruluşu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standart maddelerinin kuruluşta karşılandığı kanaatine ulaşılırsa belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi düzenlenerek tarafınıza yollanmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Ücreti Nedir? Fiyatı Nedir?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınabilmesi için 3 çeşit maliyetten bahsedebiliriz.

1.Maliyet : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Eğitim Ücreti (İsteğe Bağlı Maliyet)

ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi konusunda tecrübeniz yada eğitimli bir personeliniz yok ise bu konuda danışmanlık ve eğitim hizmeti almanız en doğru olanı olacaktır. bu ücret zorunlu bir ücret olmayıp isterseniz böyle bir hizmeti satınalmak zorunda değilsiniz.

2.Maliyet: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Yazılım Ücreti (İsteğe Bağlı Maliyet)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemini eski düzen word, Ecxell formları ile yönetmek çok kullanışlı bir yöntem değildir. bu sebeple ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standart gerekliliklerini karşılamak için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı satınalarak sistemi kurmanızı öneririz. Bu maliyet ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almanızda zorunlu bir maliyet değildir. Dilerseniz bu hizmeti almayabilirsiniz.

3.Maliyet : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Ücreti (Zorunlu Maliyet)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgenizi alabilmeniz için akredite olmuş kuruluşlar ile iletişime geçilerek hizmet satınalınması gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu tarafından kuruluşunuzda denetim yapılmalı ve denetim sonucu uygun ise Akredite Belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenerek tarafınıza gönderilir.

Yorum yaz

Error: Contact form not found.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
Konuşmaya Başla
1
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?